Y I M Exhibitions Co.,Ltd.

A+ R A-

Y I M Talk

อีเมล พิมพ์ PDF

                YIM Talk banner

           

           YIM Talk   คือข่าวสารในแวดวงงานแสดงสินค้า สำหรับผู้ส่งออกหรือผู้ประกอบการที่ต้องการขยายตลาดการค้าไปยังต่างประเทศ


          YIM Talk Vol.#1: A Great Success of Thailand Pavilion at FHA 2012!!!!    read more >>>>>>

          YIM Talk Vol.#2:  Connect with Vietnam's Manufacturing Market!!!!!!!!    read more>>>>>>

          YIM Talk Vol.#3:  DEP support Thai Manufacturer by subsidizing the space!!!! read more>>>

          YIM Talk Vol.#4: South East Asia's Biggest Plastics Market!  read more>>>>

          YIM Talk Vol.#5:  2013 ปีแห่ง Food & Hotel ของเอเซีย read more>>>>

          YIM Talk Vol.#6:  Hotel, Bakery, Hospitality, Coffee&Tea ในงาน Food&Hotel2013 read more>>> 

          YIM Talk Vol.#7:  ทำไมต้อง Food&Hotel Malaysia 2013????  read more>>>>

            YIM Talk Vol.#8:   ผู้ประกอบการไทยพร้อมแล้วสำหรับงาน HOFEX 2013 read more>>>>

          YIM Talk Vol.#9:  ปี 2555 สินค้าไทยเป็นที่นิยมในเวียดนาม  read more>>>>